Reforma de Facturació 2025

+ de 2.000.000

d' empreses i professionals afectats per la nova Reforma de Facturació 2025

Es considera factura electrònica aquella que és expedida i rebuda per mitjans electrònics, en format estructurat com a XML, en qualitat de justificant pel lliurament de béns o prestació de serveis.

La facturació electrònica serà obligatòria només per a les operacions considerades B2B. És a dir, estaran obligats a enviar i rebre factures electròniques tant empreses com professionals autònoms en les seves relacions amb altres empreses i professionals.

Aquest nom fa referència als sistemes informàtics de facturació que ofereixen la possibilitat de remetre de manera electrònica tots els seus registres de facturació a Hisenda i que compleixen els requisits que recull el reglament de la Llei Antifrau per ser un programari certificat per AEAT.

La utilització de sistemes homologats (Verifactu) s'exigirà per a totes les activitats econòmiques, independentment del tipus de factura, completa o simplificada.

Queden exclosos de l'obligació:

  • Aquells que ja utilitzen el sistema de subministrament immediat d'informació (SII)
  • Aquells acollits al Règim Especial de Recàrrec d'Equivalència o d'Agricultura i Pesca
  • Factures simplificades no qualificades
  • Les factures emeses voluntàriament (no obligatòries)
  • Quan una de les dues parts desenvolupi la seva activitat dins del territori espanyol i/o no hi tingui establiment permanent.

Si actualment utilitzeu un sistema d'emissió de factures caldrà consultar amb el fabricant i/o desenvolupador. En cas afirmatiu, garantirà mitjançant una declaració responsable, que la seva solució compleix amb els requeriments funcionals que determina el reglament. A més, us oferirà informació útil per treballar amb la nova funcionalitat. Recordeu que no estarà permès que apliquin recàrrecs i/o increment de quotes per aquest concepte. 

  • Si actualment utilitzeu una solució professional és probable que el vostre desenvolupador integri les noves funcionalitats per al compliment de la normativa i, per tant, només t'hauràs d'informar per adaptar el procés de facturació.
  • Si el fabricant de la teva aplicació actual confirma que no s'adaptarà a la nova normativa, és hora de buscar una solució alternativa degudament homologada.
  • Si actualment portes llibre de registre manual, entregues factures manuscrites o les emets mitjançant fulls de càlcul, processador de textos, caixa registradora de funcionalitat bàsica i/o sistema de tiquets senzill, el teu procés de facturació es veurà significativament afectat. D'ara endavant, hauràs d'utilitzar una aplicació homologada. 

Canviar el teu procés de sistema no ha de implicar una despesa addicional per al teu negoci:

  • En funció del teu volum de facturació podràs utilitzar la solució pública que l'AEAT posa a disposició gratuïta com a sistema alternatiu. 
  • Si necessites contractar una nova aplicació per a la digitalització dels teus processos, pots aprofitar la subvenció del Kit Digital, ampliada fins al 31 de desembre de 2024.

Tots els sistemes de facturació han d'estar adaptats a la nova normativa abans de l'1 de juliol del 2025.

Com et poden ajudar els nostres serveis?

Pla Advance

T'assessorem

Nosaltres comprometem a aclarar totes les vostres inquietuds sobre la recent Reforma de Facturación 2025 i a aprofundir en les seves diverses implicacions.

Realitzarem una anàlisi exhaustiva dels processos de facturació vigents a la teva empresa i et proporcionarem un pla d'acció personalitzat que s'adapti perfectament als vostres requeriments.

Junts explorarem les diverses solucions disponibles al mercat i et brindarem orientació experta perquè prenguis la decisió que millor s'ajusti a les necessitats del teu negoci.

Pla Excelence

T'acompanyem

Ens encarreguem d'oferir-vos assessorament integral i us acompanyem en l'elaboració d'un pla d'acció detallat.

A més, et facilitem accés a un sistema de facturació homologat (VeriFactu), que destaca pel seu excel·lent rendiment i accessibilitat econòmica.

Inclou formació i orientació per garantir una transició completa, tant de la nova aplicació com dels processos de treball actualitzats.

Pla Premium

Ho fem per tu

Us mantindrem al corrent de les darreres regulacions en facturació i col·laborarem amb tu en la creació d'un pla d'acció detallat que abasti l'actualització del vostre sistema de facturació.

A més, et proporcionarem accés a una aplicació homologada (VeriFactu), juntament amb formació i assessorament per assegurar una transició sense contratemps per a la teva empresa.

Col·laborarem estretament per desenvolupar un nou flux de vendes i ens sumarem completament al teu equip, assumint la responsabilitat total de la facturació, perquè puguis concentrar-te en altres àrees sense preocupacions addicionals sobre aquest procés.

T'ho aclarim tot!

Descobreix totes les implicacions de la nova Reforma de Facturació 2025

Gràcies al nostre resum, desentranyaràs les complexitats de la Ley Crea y Crece (Facturación Electrónica Obligatoria) y la Ley Antifraude (Sistema VeriFactu), comprenent com la seva interacció transformarà completament el panorama de la facturació.

Call Now Button